Abstract – Föredrag

Tryck på nedanstående rubriker för att läsa mer om respektive föredrag

2015-08-26 11.00-12.00 Fria föredrag trauma I. Stora Stöten

  1. Utvidgad täckningsgradsanalys vid registrering av humerusfrakturer

Filip Nilsson, Carl Bergdahl, Carl Ekholm, Michael Möller. Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal

2. Ett års kliniska resultat av distal radiusfraktur

Mats Wadsten, Gunnar Buttazzoni, Arkan Sayed-Noor, Göran Sjödén. Institutet för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet.

3. Analys av i hur hög grad reoperationer registreras korrekt i Svenska Frakturregistret

Ada Kapetanovic, Michael Möller. Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

4. Mortalitet och dödsorsaker efter öppen underbensfraktur i Sverige 1998-2010

U. Tampe, Ortopedkliniken Västerås, R. Weiss och K-Å Jansson, Ortopedkliniken Karolinska Universitetssjukhuset. Samtliga vid Department of Molecular Medicine and Surgery at Karolinska Institutet.

5. Frakturregistret vid multitrauma- En valideringsstudie av Svenska Frakturregistret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-2013

Sara Brandt Knutsson, Michael Möller, Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

6. Hög reoperationsfrekvens men god läkning av atypiska femurfrakturer. En jämförelse med övriga frakturer i femurskaftet.

Jörg Schilcher, Per Aspenberg

2015-08-26 11.00-12.00 Fria föredrag fot och knäplastiker. Kårebocken

7. Artrodes efter havererad fotledsprotes- Resultat och självupplevd funktion i förhållande till revisionsprotes.

Ilka Kamrad (1), Anders Henricson (2), Jan-Åke Nilsson (1), Åke Carlsson (1), Björn E Rosengren (1),

(1) Institutionen för ortopedi och kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Skånes Universitetssjukhus i Malmö, (2) Ortopediska kliniken, Falu Lasarett

8. Fotledsprotes på ena sidan och fotledsartrodes på den andra. En PROM-studie från Svenska Fotledsregistret

Martin Fredriksson och Anders Henricson, ortopediska kliniken, Falu Lasarett, Åke Carlsson, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

9. Trabekulär metall tibia hos yngre patienter. En 10-års RSA studie

Anders Henricson, Ortopedkliniken, Falun, Kjell G Nilsson, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

10. Cementerad versus ocementerad femurkomponent vid total knäledsplastik hos yngre patienter. 10-års RSA-studie

Anders Henricson, Ortopedkliniken, Falun, Kjell G Nilsson, Norrlands Universitetssjukhus

11. Patientrapporterade resultat efter öppen debridering och byte av plastinsats vid knäprotesinfektion.

Annette W-Dahl, Anna Stefansdottir, Martin Sundberg, Lars Lidgren, Otto Robertsson

Avdelningen för ortopedi, kliniska vetenskaper Lund, Lunds Universitet, Svenska Knäprotesregistret

12. Knäprotesoperationer utan blodtransfusion

Lucas Anissian, Bone and Joint Inst., Stockholm

2015-08-26 16.00-17.00 Fria föredrag axel-armbåge. Stora Stöten

13. Återställning av axelgeometri vid metafysärt förankrade TESS axelproteser

Bakir Kadum, Arkan Sayed-Noor, Göran Sjödén. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet

14. Preoperativa MR-fynd kan förutsäga det kliniska resultatet efter traumatisk rotatorkuff kirurgi. En retrospektiv studie på 62 patienter

Soheila Zhaeentan, Anders von Heijne, Björn Salomonsson. Ortopedkliniken Danderyds Sjukhus, Radiologiska avdelningen, Danderyds sjukhus.

15. Discovery armbågsprotes för reumatoid artritis patienter: 1-8 års uppföljning

Sebastian Mukka, Gustaf Berg, Göran Sjödén, Arkan Sayed-Noor. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet.

16. Epidemiology of proximal humerus fractures in Sweden

Bakir Sumrein (1), Tuomas T. Huttunen (2), Peter Landell (3,4), Hans Berg (3,4), Li Felländer-Tsai (3,4), Ville M. Mattila (1,4).

(1) Department of Orthopedics and Trauma Surgery, Tampere University Hospital, Tampere, Finland. (2) Department of Anesthesia, Tampere University Hospital, Tampere, Finland, (3) Department of Orthopaedics Karolinska University Hospital Huddinge, Sweden, (4) Division of Orthopedics and Biotechnology, CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

17. Modifierad retrograd märgspikning av humerusfrakturer

Lucas Anissian, Bone and Joint Inst., Anne Holister, Louisiana State University Health Sciences Center.

2015-08-27. 15.45-17.00. Fria föredrag höft I . Stora Stöten

18. Benförlängning och femoral-offset minskning efter höftproteskirurgi. Vart sitter felet, stam eller cup?

Bariq Al-Amiry, Sawar Mahmood, Arkan Sayed-Noor. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Umeå Universitet

19. Noggrannhet och precision av tredimensionell lågdos CT-RSA jämfört med standard RSA i acetabulära cuper. En experimentell studie.

Cyrus Broden och Henrik Olivecrona, Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Gerald Q Maguire Jr, School of information an Communication Technology, KTH Royal Institute of Technology, Kista Sweden, Marlyn Noz, Department of Radiology, New York, NY, USA, Michael P Zeleznik, School of Computing. College of Engineering, University of Utah, Salt Lake City, UT, USA, Olof Sköldenberg, Department of Clinical Sciences at Danderyd Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

20. Geometrisk återställning och komponentpositionering av höftprotes för höftfraktur opererad med främre versus bakre snitt

Sebastian Mukka, Hamid Hassany, Arkan Sayed-Noor, Institution för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet.

21. Den resorberbara cementrestiktorn Optiplug leder till uttalad osteolys- risken är störst hos äldre kvinnor.

C Hellerfelt, M Baier, P Engström, Ortopedkliniken, Blekingesjukhuset Karlshamn, Karlskrona.

22. Migration och ledhuvud penetration av E-vitamin dopad korsbunden polyethylen jämfört med standard polyethylen vid total höftledsplastik. Preliminära resultat från en randomiserad, dubbel-blind, klinisk prövning

Olof Sköldenberg, Thomas Eisler, Olle Muren, Mats Salemyr, Henrik Bodén, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus, Enheten för ortopedi.

23. Mindre migration och färre zoner med lokalt bisfosfonat. En randomiserad dubbelblind studie av cementerade ledskålar.

Jörg Schilcher, Lars Palm, Ingemar Ivarsson, Per Aspenberg. Ortopedkliniken i Linköping, Universitetssjukhuset i Linköping, Sverige

24. Kompression och stabilisering av bengraft med GRAFT CUP vid höftprotesrevision med acetabulära bendefekter. Retrospektiv uppföljning av 74 höftrevisioner.

H Stigbrand, G Ullmark, Ortopedkliniken, Gävle Sjukhus

2015-08-27, 15.45-17.00. Fria föredrag trauma II. Kårebocken

25. Ålder över 40, djup ventrombos och manligt kön predikterar dåligt utfall efter akut hälseneruptur.

Arverud E (1),  Anundsson P (1), Hardell E (2), Barreng G (2), Edman G (3), Latifi A (4), Labrutto F (4), Ackerman PW (1).

(1) Ortopedkliniken, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.          (2) Fysioterapikliniken, Institutionen för molekylär medicine och kirurgi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, (3) Psykiatriska kliniken, Tiohundra AB, Norrtälje, Sverige, (4) Avdelningen för diagnostisk radiologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

26. Pretraumatisk livskvalitet- när ska man fråga? En studie på patienter med opererade acetabularfrakturer och bäckenskador

Björn Hernefalk, Tomas Borg, Sune Larsson, Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

27. Retrospektiv utvärdering av patienter med bäckenfrakturer: Analys av mortalitet, ISS, och hemodynamiska parametrar

Lucas Anissian, James Nichols, Bone and Joint Inst.

28. Bortfallsanalys av två-års data från Svenska Korsbandsregistret

Jesper Kraus-Schmitz, Ortopedkliniken, Visby Lasarett, John Reinholdsson, Läkarprogrammet, Karolinska Institutet, Magnus Forssblad och Anders Stålman, Capio Artro Clinic

29. Association between socioeconomic status and choise of treatment in cruciate ligament injuries

R Nordenvall (1), Al Marcano (1), J Adami (2), M Palme (3), VM Mattila (1, 4), S Bahmanyar (2, 5), L Felländer-Tsai (1)

(1) Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Division of Orthopedics and Biotechnology, Karolinska Institutet and Department of Orthopedics at Karolinska University Hospital Huddinge, Sweden. (2) Clinical Epidemiology Unit, Department of Medicine, Solna, Karolinska Institutet, Sweden. (3) Department of Economics, Stockholm University, Stockholm. (4) Center for Pharmacoepidemiology, Department of Medicine, Solna, Karolinska Institutet, Sweden. (5) Tampere University Hospital, Department of Orthopedics, Tampere Finland.

30. Komplikationer efter halvprotes vid cervikal höftfraktur

Martina Einås och Ingemar Olsson, Kirurg-ortopedkliniken, Allingsås lasarett, Cecilia Rogmark, Ortopedkliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö

31. Frakturläkning och funktion hos yngre patienter med en cervikal höftfraktur. En prospektiv 2 års studie av 182 patienter.

P Campenfeldt (1), M Hedström (2), G Neander (3), W Ekström (4), A Al-Ani (2)

(1, 2, 3, 4) Karolinska Institutet, Ortopedkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, (2) Huddinge och (4) Solna, (3) Danderyds Sjukhus och (1) Norrtälje Sjukhus Tiohundra AB

2015-08-28 09.00-09.30. Fria föredrag höft II. Stora Stöten.

32. Sent ökad kardiovaskulär risk efter total höftledsplastik

Max Gordon (1), Agata Rysinska (1), Anne Garland (2), Ola Rolfson (3a, 3b, 3c), Sara Aspberg (1), Thomas Eisler (1), Göran Garellick (3a, 3b, 3c), André Stark (1), Nils Hailer (2), Olof Sköldenberg (1).

(1) Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet. (2) Ortopedi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet. (3a) Svenska protesregistret. (3b) Avdelningen för ortopedi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborg. (3c) Harris Orthopaedic Laboratory, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA, USA

33. Ökad kardiovaskulär morbiditet bland de patienter som utvecklar osteolys efter total höftledsprotesoperation

Max Gordon (1), Agata Rysinska (1), Ola Rolfson (3a, 3b, 3c), Sara Aspberg (1), Thomas Eisler (1), Göran Garellick (3a, 3b, 3c), André Stark (1), Olof Sköldenberg (1)

(1) Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet. (3a) Svenska höftprotesregistret, (3b) Avdelningen för ortopedi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborg, (3c) Harris Orthopaedic Laboratory Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA, USA

34. Short notice cancellations of elective Orthopaedic surgeries- impact on patients’ lives.

S Gadestam, F Krupic, P Wretenberg. Ortopedkliniken, Karolinska sjukhuset

2015-08-28 10.00-11.30. Fria föredrag höfter III. FetMats

35. Benlängdsskillnad efter höftproteskirurgi. Prospektiv kohort studie.

Sarwar Mahmood, Sebastian Mukka, Sead Crnalic, Arkan Sayed-Noor

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet

36. Direkt lateral kontra posterolateral snittföring till hemiplastik som behandling för en felställd collum femoris fraktur

Sebastian Mukka. Institution för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet

37. Effekt av BMI före höftproteskirurgi på postoperativ funktion och livskvalité. Prospektiv kohort studie.

Arkan Sayed-Noor. Institution för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet

38. Incidens av pseudotumör efter total höftledsplastik med metal/polyetylen artikulation och ocementerad titanstam

Olof Sköldenberg, Thomas Eisler, Olle Muren, Henrik Bodén, Torbjörn Ahl, Mats Salemyr. Karolinska Institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds Sjukhus, Enheten för Ortopedi

39. Effekt av femoral-offset förändring efter höftproteskirurgi på funktion, livskvalité och abduktor muskelstyrka. Prospektiv kohort studie

Sawar Mahmood, Sebastian Mukka, Sead Crnalic, Per Wretenberg, Arkan Sayed-Noor. Institution för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet och Institution för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

40. Preoperativ riskbedömning med POSSUM och P-POSSUM hos patienter planerade för elektiv höft- och knäplastik

Mattias Hildén, Per Wretenberg, Wilhelmina Ekström. Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm.