Abstract – Posters

Tryck på nedanstående rubriker för att läsa mer om respektive poster

2015-08-25  16.15-17.00 Postersession, Stora Stöten

1. Hur korrekta är klassificeringar av humerusfrakturer i Svenska Frakturregistret jämfört med en ”gold standard”?

Stina Stjernström, Carl Ekholm, Mikael Sundfeldt och Mikael Möller. Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2. Klavikelfrakturer i Uppsala och Sverige. – En komparativ studie baserad på uppgifter i Svenska Frakturregistret.

Caroline Kihlström, Läkarprogrammet, Uppsala Universitet, Katarina Lönn, Ortopedkliniken Akademiska Sjukhuset. Mikael Möller, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Olof Wolf, Ortopedkliniken, Akademiska Sjukhuset.

3. Utvärdering av knäposition på psoaskudde under 4 timmar direkt efter knäprotesoperation – en pilotstudie.

Emma Backström. Leg fysioterapeut. Ortopedkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

4. God validitet i klassifikation av tibiafrakturer i Svenska Frakturregistret

David Wennergren, Carl Ekholm, Mikael Sundfeldt och Mikael Möller, ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Mölndal

5. Denosumab för behandling av protesnära osteolys efter ocementerad höftledsplastik. Presentation av studieprotokoll för en dubbel-blind, placebo-kontrollerad, akademisk läkemedelsprövning.

Olof Sköldenberg, Agata Rysinska, André Stark, Thomas Eisler, Mats Salemyr, Henrik Bodén, Olav Muren.

6. Säker resektion av bäckentumör med hjälp av patientspecifika instrument och rekonstruktion med protes producerad i 3D-skrivare. Patientfall.

Richard Löfvenberg (1), Volker Otten (1), Mehdy Farhang (1), Sven-Erik Persson (2), Karin Strigård (2), Magnus Hansson (3), Lennart Falkmer (4)

Institutionerna för kirurgisk och perioperativ vetenskap (ortopedi (1) och kirurgi (2)), medicinska biovetenskaper (patologi (3)) och strålningsvetenskaper (diagnostisk radiologi (4), Umeå Universitet, Umeå.

7. Trans-klavikulära osteosuturer för behandlingen av dislocerade distala nyckelbensfrakturer hos barn.

Jörg Schilcher, Johan Scheer och Lars Adolfsson. Ortopedkliniken i Linköping, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, Sverige

8. The Swedish Ankle Registry

Åke Carlsson, Anders Henricson, Maria Cöster, Per-Henrik Ågren, Anna Petersson

9. Reponering av skador på nedre extremiteten i prehospitalvård

Jan Sandegård, Östersund

10. Do trestment policies for proximal humerus fractures differ among Three Nordic Countries and Estonia? A cross-sectional questionnaire-based study.

Antti P. Launonen, Vessa Lepola, Minna Laitinen, Ville M. Mattila. Department of Orthopaedics, Tampare University Hospital

11. Utvärdering av operationsmetoden Topaz vid tennisarmbåge. En pilotstudie som undersöker patientgraderad smärta och aktivitetsutförande i PRTEE-S

Ingela Lundström, leg arbetsterapeut. Ortopedkliniken, S:t Görans Sjukhus, Stockholm

12. Är Rheumatoid and Arthritis Outcome Score (RAOS) ett användbart självskattningsinstrument för patienter med höft- eller knäledsartros?

Malin Pedersen, Ortho Center Stockholm, Karolinska Institutet

13. Utvärdering av kirurgisk metod vid distal radiusfraktur- en jämförelse mellan olika frakturtyper och olika åldrar.

Anna Hjort Berggren, Ortopediska kliniken, Falun

14. Humerusfrakturer i Göteborg under tre års tid.- Epidemiologi och patoanatomiskt mönster baserat på data från Svenska Frakturregistret

Carl Bergdahl, Mikael Möller, Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15. Omhändertagande av diabetes osteoarthropati i Sverige – en nationell sammanställning

P. Lundgren, Ortopedi Södertälje sjukhus, L. Wennberg, Institutionen för klinisk intervention och teknik, Karolinska Institutet, R. Axelsson, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, P. Aspelin, Endokrinologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, K. Gerok-Andersson, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

16. Mätning av gångförmåga efter operation av lumbal spinal stenos och korrelation mot subjektivt skattad gångförmåga i hälsofunktionsindex

Roland Fransson, leg Sjukgymnast. Handledare Peter Försth, ryggkirurg

17. Computernavigerad skruvplacering inom ortopedisk bäckenkirurgi

Andreas Runge, Janos Solyom, Mikael Sundfeldt, Ortopedkliniken Mölndals sjukhus /Sahlgrenska Universitetssjukhuset